Кейс судалгаа - Социологийн ухагдахуун ба ...

Хуримтлуулсан кейс судалгаа нь судлаач тодорхой сэдэв дээр аль хэдийнээ хийгдсэн кейс судалгааг нэгтгэдэг. Эдгээр нь судлаачид нийтлэг зүйлийг агуулсан судалгаануудыг ерөнхийд нь хийхэд туслахад ашиг тустай байдаг.

Нийлүүлэлтийн хэлхээний менежментийн тухай ойлголт

Нийлүүлэлтийн хэлхээний менежментийн тухай ойлголт Нийлүүлэлтийн хэлхээг оновчтой болгосны давуу тал нь: Шинжилгээний томоохон компанийн өгөгдлөөр (AMR Research, Forrester Research) НХМ-н үр дүнд дараах өрсөлдөөний давуу ...

ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны ...

Сургалтын агуулга: Чанарын менежментийн тогтолцооны суурь ойлголт, нэр томъёог тайлбарлах, стандартын шаардлагуудыг танилцуулах, шаардлага тус бүрээр дадлага ажил хийлгүүлж, хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар ур ...

Нийлүүлэлтийн хэлхээний стратеги ба төлөвлөлт by …

Нийлүүлэлтийн хэлхээний стратеги ба төлөвлөлт Лекц№ 6 Таамаглалын аргууд Стратеги гэдэг нь Стратегийн хэлбэрүүд: Таамаглалыг хийхэд олон аргыг ашиглаж болно. Таамаглалын арга гэдэг бол магадлалт үйл явдлын ...

Монголын Хүний Нөөцийн Институт

- Бодлого, төлөвлөлт. - 2009 / 09 / 09. Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн зорилго. Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн зорилго: Чадварлаг мэргэжилтэн ажил гориллогчидыг өөртөө татах. Чадварлаг ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНСНИЙ НОГООНЫ …

Монгол Улсын эдийн засаг нь 1990-ээд оны эхэнд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос шилжилт хийснээс хойш өндөр хурдтай өсөлт, өөрчлөлт хувьсал гэх шинж чанаруудаар тодорхойлогдож иржээ. 2011 онд Монгол ...