Цахилгаан эрчим хүчний чанар. Нэр томъёо, тодорхойлолт

mns 2980 : 2003 Цахилгаан эрчим хүчний чанар. Нэр томъёо, тодорхойлолт. Хамрах хүрээ Энэхүү стандартаар эрчим хүчний салбарын (эрчмийн аж үйлдвэрийн) цахилгаан эрчмийн чанарын холбогдолтой нэр, томъѐо тодорхойлолтыг ...