Тоног төхөөрөмжийн судалгаа, сонголт, тооцоо - Соёолон …

Тоног төхөөрөмжийн техникийн шаардлагыг бүрэн хэмжээн боловсруулан, тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийж гүйцэтгэн, баяжуулах үйлдвэрийн дизайны шалгуурт нийцсэн тооцоо, сонголтыг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэдэг

Тоног төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмж. ... зайд ойлгогч призм ашиглалгүйгээр ямар ч гадаргуу дээр хэмжилт хийх боломжтой ба gpr1 призмийн хамтаар 10000м зайд хэмжилт хийх хүчин чадалтай ба цельсийн -35 градусын ...