Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ. 1. Санхүүгийн тайлан бэлтгэх, тайлагнах, зөвлөх. НББОУСтандарт, хууль, дүрэм, журмын дагуу ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэх, тохиргоо бичилт хийх ...

Нягтлан бодогчдод - САНГИЙН ЯАМ

Нягтлан бодогчдод. Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар. Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 01 сарын 18. УСНББОУС-ын 2018 оны Монгол хэвлэлийг цахим ном хэлбэрээр нягтлан бодогч та ...

Монгол Улсын Сангийн яам

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар. 1246 үзсэн 2021.03.18. Сангийн сайдын 2018 оны 47 тушаал. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар. 2303 үзсэн 2020.04.21. Ажлын хэсгийн дүгнэлт 2-2020. Нягтлан бодох ...

Нягтлан бодох бүртгэлийн систем - Powered by Veritech ERP

Нягтлан бодох бүртгэлийн систем. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн удирдлагын систем нь Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, олон улсын стандарт, Сангийн яамны тогтоол, заавар, аргачлалын дагуу ажиллах ...

Юникус - Санхүүгийн Смарт Систем

Нягтлан бодох бүртгэлийн Юникус онлайн системийг манай байгууллага 2010 оноос хойш төв болон хөдөө орон нутгийн бүх салбартаа ашиглаж байгаа билээ. Энэ систем нь ашиглахад энгийн хялбар ...